Cash FX (Scam)
Cash FX (Scam)

Cash FX (Scam)

UPDATE: uitbetalingen staan stil sinds feb. 2021.
Let op!!!! Geen deposits meer doen voordat dit is opgelost.

Vandaag kregen alle leden, opnieuw een update per email.

Het bedrijf gebaseerd op de Forex Academy, Cash Forex Group (“CFX”), dat in 2019 werd gelanceerd met een uniek concept in de netwerkmarketingindustrie, maakt officieel bekend dat het huidige bedrijfsmodel is beëindigd.

Wij willen onze oprechte dank uitspreken aan al onze gewaardeerde leden wereldwijd. We waarderen oprecht de immense toewijding en leiderschap die ieder van u heeft bijgedragen aan het vormgeven van de cultuur van het bedrijf.

CFX, als een gedecentraliseerd bedrijfsplatform, eert elk lid met een actief lidmaatschap (Academy-Pack) dat nog over is, voor hun winst en verlies (PnL), en vergemakkelijkt zo de voortdurende opnames via traditionele gereguleerde betaalmethoden. Het bedrijfsteam voelt zich dankbaar voor deze erfenis in de geschiedenis.

Er zal een voortdurend informatieverwerkingsproces zijn waarbij u de komende dagen verdere communicatie zult ontvangen, waarin duidelijk zal worden uiteengezet hoe het bedrijf werkt aan de beste oplossing voor onze leden in de toekomst.

Om de status van uw account te controleren, moet u inloggen op uw backoffice via cfxlegacy.com.

Nogmaals willen we onze diepste dankbaarheid uitspreken voor het vertrouwen en de steun door de jaren heen.

Met vriendelijke groet,

Cash Forex Group Corporate Team


Origineel bericht:

The Forex Academy based company, Cash Forex Group (“CFX”), which launched in 2019 with a unique concept in the Network Marketing Industry, is making it official that its current business model has ended.

We extend our gratitude to all of our esteemed members globally. We truly appreciate the immense dedication and leadership that each and every one of you has contributed too shaping the culture of the company.

CFX, as a decentralized company-platform, is honoring every single member with an active membership (Academy-Pack) left, for their Profit and Losses (PnL), thus facilitating the ongoing withdrawals through traditional regulated methods of payment. The corporate team feels grateful for this legacy in history.

There will be an ongoing information process where you will receive further communication in the next few days, that will clearly lay out how the company is working towards the best resolution for our members going forward.

In order to check the status on your account, you will need to login to your back office through cfxlegacy.com.

Once again, we express our deepest gratitude for the trust and support through the years.

Truly yours,

Cash Forex Group Corporate Team

image_pdfimage_print

Geef een reactie